Norsk SoilSteam opprettet
maskin for giftfri oppdrett

– Camatec satte den på hjul

SoilSteam i Norge hadde teknologien til giftfri å rense matjord fra ugress og nematoder, og Camatec hadde kunnskapen om hjuldrevne anleggsmaskiner.
Samarbeidet resulterte i fremtidens FieldSaver-maskin, en makeløs maskin som renser jordbruksland med – ren damp!

Å drepe ugress og andre uønskede organismer i matjord ved å skru på skoldende varmt vann er ikke noe nytt, bestemødrene våre har allerede gjort det for å holde hagen ren.

Men å skalere opp metoden til industrielt nivå har vært et oppdrag for det norske selskapet SoilSteam i samarbeid med Camatec.

– Vi har det meste av teknisk kunnskap in-house, men trengte en partner som hadde bedre erfaring og kapasitet enn oss når det gjelder rullende kjøretøy, og da falt valget på Camatec, sier Tor Aksel Storbukås, driftssjef i SoilSteam.

Renser forurenset matjord
Kort sagt, SoilSteams innovasjon går ut på å rense forurenset matjord ved å utsette den for varm damp. Da blir ugress og nematoder drept og kan gi plass til avlingen som skal vokse der.

– Dette har skjedd lenge ved hjelp av kjemiske sprøytemidler i store deler av verden, men våre forsøk har vist at vi kan oppnå samme høye utbytte ved hjelp av ufarlig damp, bemerker Tor Aksel Storbukås.

I tillegg til at SoilSteams metode kan kvitte jordbruksland for giftige sprøytemidler, har den også vist seg effektiv i bekjempelse av invasive arter, som lupiner og parkskred.

– Der har vi hatt gode resultater i forsøk vi har gjort sammen med Trafikverket i Karlstad angående kontroll av lupin i veikryss.

En norsk oppfinnelse
Selve ideen om å bruke bestemors gamle hagetriks i landbruket ble klekket ut av tre bønder i Norge på nittitallet, da reglene rundt giftbruk i landbruket ble kraftig skjerpet. Ideen til de tre oppfinnerne resulterte i en maskin som sender varm damp ned i den delen av jorda hvor planting eller såing skal finne sted. Teknikken fungerte, men var treg og ineffektiv. Det var mange ulemper ved å ha dampverktøyet etter en traktor, inkludert svingradius og tilførsel av vann og varme.

Ønsket å lage selvgående maskin
Da det over tid kom investerings- og utviklingskrefter inn i SoilSteam, begynte man derfor å se på muligheten for å integrere selve dampverktøyet i et selvgående kjøretøy.

– Og kjøretøy som ruller har ikke blitt bygget i Norge på minst femti år, så det var naturlig å krysse vår nærmeste grense for å finne kompetansen på akkurat det området, bemerker Tor Aksel Storbukås.
Takket være Henrik Andrén, leder for Camatec i Årjäng, og hans nettverk i Norge, ble det tatt kontakt.

Camatec kjenner rullende kjøretøy
– En viktig grunn til at vi gikk videre med Camatec var at de hadde jobbet med anleggsmaskiner på hjul tidligere, påpeker Tor Aksel Storbukås. De fikk også gode ord fra Trosteruds Mekaniska Verkstad, som hadde samarbeidet med Camatec tidligere.
Jon Åkefeldt ble utnevnt til overordnet prosjektleder i Camatec og han satt sammen et team på rundt ti personer hvor Stefan Flödén som teknisk prosjektleder jobbet tett med SoilStems tekniske sjef Adel Samiei:

– Selve dampverktøyet er SoilSteams kjernevirksomhet, så Adel og hans ansatte håndterte det meste av den delen, sier Stefan Flödén. Vår oppgave var å lage en selvgående landbruksmaskin på hjul og integrere dampverktøyet i den.

FieldSaver bruker hele feltet
Tekniske delprosjekter omfattet design av rammen, kjøretøyets hjuloppheng og hvordan man håndterer slangene som forsyner maskinen med vann og drivstoff.
Resultatet ble FieldSaver, en maskin med høy bakkeklaring som har dampverktøyet i bunnen og kan bevege seg jevnt i alle retninger takket være hjul som roterer rundt sin egen akse. Dampverktøyet festes i underkanten av rammen og presses ned av maskinens egenvekt. Deretter løftes hele karmen, inkludert verktøy, opp ved hjelp av jekker på gavlene før neste bevegelse fremover.

– Konstruksjonen gjør at du kan bruke hver kvadratmeter i feltet og unngå tap på grunn av stor svingradius, slik tilfellet var før, bemerker Stefan Flödén.

Kort ledetid på grunn av klimaet
Han mener de største utfordringene i prosjektet var den korte ledetiden og den tekniske løsningen for hvordan dampgiret skulle heves og senkes på best mulig måte.
Oppdragsgiver Tor Aksel Storbukås forklarer den korte ledetiden med at når det var anledning til å starte prosjektet, var det vinter i Norden og snart er det igjen – som du vet.
– Så vi ønsket virkelig å prøve å få ut en første prototype mens den fortsatt kunne testes hjemme. Og det holdt nesten; vi måtte jobbe med et område i et drivhus på kanten av høsten, men det gikk.

Prestisjeløst samarbeid
Adel Samiei har bare gode ting å si om samarbeidet med Camatec.
– Jeg tror mangelen på prestisje er det som har brakt arbeidet så jevnt videre, sier han. Det er en åpenhet med teamet på Camatec som er uvanlig, det er lett å si fra hvis du har et spørsmål eller en annen idé og det føles som om alle lytter, deler og vil prosjektet godt.
– Det var selvfølgelig litt rotete i starten før vi alle hadde funnet rollene våre: Hvem kan hva, hvem gjør hva? Men det har ryddet opp senere og nå kan det bare bli bedre.
En annen viktig ressurs hos Camatec har vært selskapets nettverk.

Innhentede komponenter
– En stor vanskelighet i dagens situasjon er å få tak i komponenter, sier Adel Samiei. Uten Camatecs kontakter på den fronten hadde vi aldri klart det i tide!
Nå venter en periode med finjustering av prototypen før serieproduksjon av FieldSaver lanseres.
– Det er litt motvind akkurat nå, med pandemien som har forstyrret industriens produksjon og nå også de høye energiprisene, bemerker Tor Aksel Storbukås.
– Men metoden for å rense jorden giftfri har en fremtid for seg selv, fordi de sprøytede jorda gir stadig dårligere høstingsresultater og innenfor EU er det nå en ny lov som krever trygg matjord og da er vi i startgropene.

Selve dampverktøyet sitter under maskinen og sender varm damp ned i matjorda for å rense den for ugress og nematoder.

Hjulene roterer rundt sin egen akse, noe som betyr at FieldSaver snur seg i en sirkel og kan behandle hele overflaten av feltet.

Tor Aksel Storbukås,
operativ leder i SoilSteam

Adel Samiei,
teknisk sjef i SoilSteam

Henrik Andrén,
sjef Camatec Årjäng

Jon Åkefeldt,
prosjektleder team Camatec

Stefan Flödén,
teknisk prosjektleder Camatec

0
År med total erfaring
Vi kan dette!
0
Løste problemer
Vi kan håndtere alt!
0
Vi velger deg
Vi veier alle jobber likt!
0
Sportsutøverer
Vi er i god form og kan ta vare på deg!